• Ngân Phạm

HAPRI is ranked 113th in top 2020 Social Policy Think Tanks by TTCSP

Updated: Feb 12

HAPRI is ranked 113th in top 2020 Social Policy Think Tanks and listed in top 2020 Best New Think Tanks by Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP).


2020 Top Social Policy Think Tanks
2020 Best New Think Tanks

TTCSP is conducted by the Lauder Institute at the University of Pennsylvania, aiming to look at the role policy institutes play in governments and civil societies around the world. TTCSP examines the evolving role and character of public policy research organizations. Over the last 30 years, TTCSP has developed and led a series of global initiatives that have helped bridge the gap between knowledge and policy in critical policy areas such as international peace and security, globalization and governance, international economics, environmental issues, information and society, poverty alleviation and healthcare and global health. These international collaborative efforts are designed to establish regional and international networks of policy institutes and communities that improve policymaking while strengthening democratic institutions and civil societies around the world.


TTCSP works with leading scholars and practitioners from think tanks and universities and produces the annual Global Go To Think Tank Index that ranks the world’s leading think tanks in a variety of categories. The annual think Tank Index is used by academics, journalists, donors and the public to locate and connect with the leading centers of public policy research around the world. TTCSP’s goal is to increase the profile and performance of think tanks and raise the public awareness of the important role think tanks play in governments and civil societies around the globe.


What is a Think tank?

Think tanks are public policy research, analysis, and engagement organizations. They are organizations that generate policy-oriented research, analysis, and advice on domestic and international issues that enable policymakers and the public to make informed decisions about public policy issues. Think tanks may be affiliated with political parties, governments, interest groups, or private corporations or constituted as independent nongovernmental organizations (NGOs). These institutions often act as a bridge between the academic and policymaking communities, serving the public interest as an independent voice that translates applied and basic research into a language and form that is understandable, reliable, and accessible for policymakers and the public.


Top Social Policy Think Tanks is dedicated to the leading social policy institutions of the global community. The top think tanks in this category provide superior, innovative research and strategic analyses on topics about a wide array of social issues and challenges. These think tanks excel in research, analysis, and public engagement on a wide range of policy issues with the aim of advancing debate, facilitating cooperation between relevant actors, maintaining public support and funding, and improving the overall quality of life in one of the relevant countries.


Best New Think Tanks are think tanks that have been established in the last 24 months and are centers of excellence.The Think Tank Index Process


Call for Expert Panel Members and Update of TTCSP Think Tank Database: April—August 2020

Round I: Nominations, September—October 2020 A call for Nominations was sent to over 8,100 think tanks and approximately 12,800 journalists, public and private donors, and policymakers worldwide.


Round II: Peer and Expert Rankings, October 2020 Think tanks with 10 or more nominations were placed in an electronic ranking survey. A letter announcing the second round was emailed to all the think tanks, journalists, public and private donors, and policymaker groups who agreed to participate in the process. Regional and Functional Expert Panels were used for every category. These specialists were consulted to help assure the quality and accuracy of the nominations before they were placed on the final rankings survey.


Round III: Expert Panel Selects 2020 Go To Think Tanks, November—December 2020 The members of the Expert Panel received information packets by email to facilitate the final selection process. Individuals who served on last year’s Expert Panel and those who were nominated this year were invited to serve on the 2020 Expert Panel. Experts from every region and functional area were represented on the Expert Panel. Panelists submitted their rankings and recommendations during December 2020.


2020 Global Go To Think Tank Report Launch: The 2020 Global Go-To Think Tank Rankings was released in New York, Washington D.C., and over 100 cities around the world on January 30, 2021.


Viet Nam is in top 10 countries in the world and top 4 Asia countries with the largest number of think tanks.


Countries with the Largest Number of Think Tanks

More information at: gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index


__________________________________________________________


HAPRI xếp hạng thứ 113 trên Top 2020 Social Policy Think Tanks của TTCSP


HAPRI xếp hạng thứ 113 trên Top 2020 Social Policy Think Tanks và thuộc top 2020 Best New Think Tanks của Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP).


2020 Top Social Policy Think Tanks
2020 Best New Think Tanks

Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP) được thực hiện bởi Viện Lauder Institute, trường đại học Pennsylvania, Hoa Kỳ, nhằm đánh giá vai trò của các viện chính sách đối với các chính phủ. Trong 30 năm qua, TTCSP đã phát triển và dẫn đầu một loạt các sáng kiến giúp thu hẹp khoảng cách giữa kiến ​​thức và chính sách trong các lĩnh vực quan trọng. Những nỗ lực hợp tác quốc tế này nhằm thiết lập mạng lưới gồm các viện chính sách trên phạm vi toàn cầu, nhằm cải thiện việc hoạch định chính sách, đồng thời củng cố các thể chế dân chủ và xã hội trên toàn thế giới.TTCSP làm việc với các học giả và chuyên gia hàng đầu từ các tổ chức tư vấn và trường đại học, tạo ra Chỉ số Global Go To Think Tank hàng năm nhằm xếp hạng các “think tanks” hàng đầu thế giới, với sự giúp đỡ của một hội đồng gồm hơn 1.796 tổ chức và các chuyên gia từ các cơ quan truyền thông, học viện, các tổ chức tài trợ công và tư nhân, và các chính phủ trên khắp thế giới. Mục tiêu là để quảng bá thành quả của các “think tanks”, nhằm tăng cường nhận thức của công chúng về những vai trò quan trọng của “think tanks” đối với chính phủ và xã hội.


Think tank là gì?

“Think tank” là các tổ chức nghiên cứu, phân tích, và làm chính sách về các vấn đề trong nước và quốc tế, cho phép các nhà hoạch định chính sách và công chúng đưa ra quyết định sáng suốt về các vấn đề chính sách. “Think tank” có thể được liên kết với các đảng phái chính trị, chính phủ, nhóm lợi ích hoặc các tập đoàn tư nhân hoặc được cấu thành như các tổ chức phi chính phủ độc lập (NGO). Các tổ chức này thường đóng vai trò là cầu nối giữa cộng đồng học thuật và hoạch định chính sách, phục vụ lợi ích công như một đại diện độc lập, biến các nghiên cứu ứng dụng và cơ bản sang ngôn ngữ và hình thức dễ hiểu, đáng tin cậy và dễ tiếp cận cho các nhà hoạch định chính sách và công chúng.


Top Social Policy Think Tanks là nhóm các tổ chức về chính sách xã hội hàng đầu trên toàn thế giới. Các tổ chức trong danh mục này thực hiện các nghiên cứu sáng tạo, vượt trội, đưa ra những phân tích chiến lược về nhiều vấn đề mang tính thách thức trong xã hội. Những “think tanks” này nổi trội trong nghiên cứu, phân tích, và cam kết cộng đồng về các vấn đề chính sách với mục đích thúc đẩy các cuộc tranh luận, tạo điều kiện hợp tác giữa các bên có liên quan, duy trì hỗ trợ và tài trợ cộng đồng, và nâng cao chất lượng tổng thể của cuộc sống tại các quốc gia.


Best New Think Tanks là các “think tanks” mới được thành lập và được đánh giá là xuất sắc nhất trong 24 tháng qua.Quy trình


Kêu gọi thành viên Ban chuyên gia và Cập nhật Cơ sở dữ liệu TTCSP Think Tank: Tháng 4 - Tháng 8 năm 2020


Vòng I: Đề cử, tháng 9 - tháng 10 năm 2020


Vòng II: Xếp hạng, tháng 10 năm 2020


Vòng III: Lựa chọn của Ban chuyên gia, tháng 11 - tháng 12 năm 2020


2020 Báo cáo Global Go To Think Tank được công bố: phát hành tại New York, Washington DC, và hơn 100 thành phố trên toàn thế giới vào ngày 30 tháng 1, năm 2021.


Năm 2020, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia trên thế giới và top 4 châu Á có số lượng các “think tanks” nhiều nhất.


Các quốc gia có số lượng “think tanks” nhiều nhất

Thông tin thêm tại: gotothinktank.com/global-goto-think-tank-index

80 views0 comments