top of page

HAPRI gặp Phái đoàn của Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc

Updated: Jul 4, 2022

(English below)


Tối 14/6/2022, tại Victoria Resort Cần Thơ, đội ngũ HAPRI đã gặp và kết nối với các chuyên gia thuộc Ủy ban và Hội đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc (Commission for International Agricultural Research – CIAR, Policy Advisory Council – PAC). Đây là hai cơ quan tư vấn cho Bộ trưởng Ngoại giao Úc về nghiên cứu nông nghiệp quốc tế. Buổi gặp mặt nằm trong chương trình làm việc của Phái đoàn tại ĐBSCL, nhân chuyến thăm và làm việc, tìm hiểu thực trạng, cơ hội phát triển nông nghiệp Việt Nam.


Tham dự buổi gặp mặt, đại diện Ủy ban Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (CIAR) gồm có Mrs. Fiona Simson (Commissioner, Chair), Prof. Andrew Campbell (Commissioner, ACIAR CEO), các ủy viên Prof. Lindsay Falvey, Ms. Su McCluskey, Dr. Sasha Courville, Dr. Beth Woods, và Mr. Tony York. Đây là những chuyên gia hàng đầu trong ngành nông nghiệp Úc.


Hội Đồng Cố vấn Chính sách về Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế (PAC) đại diện bởi Prof. Wendy Umberger (President), Dr. Audrey Aumua Member, Dr. Nguyen Van Bo, và một số ủy viên khác. Đặc biệt, HAPRI cũng đã gặp gỡ và kết nối với ngài Howard Hall, giám đốc chương trình Agribusiness ACIAR (Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Úc), là cán bộ quản lý trực tiếp dự án thất thoát thực phẩm trong chuỗi các tra vùng Mekong do ACIAR/IDRC; cùng các đại diện ACIAR tại Việt Nam: Bà Thanh An, Bà Lan Phương và Bà Thu Hương.

Connecting with people of CIAR, PAC, and ACIAR (clockwise, Ms. Julia Checco, Mr. Lindsay Falvey, Prof. Wendy Umberger, Mr. Howard Hall, and Mr.Andrew Campell)

Tại buổi gặp mặt, Phái đoàn đã kết nối với các nhà khoa học đang thực hiện những dự án ACIAR hỗ trợ ĐBSCL, trong đó có dự án thất thoát thực phẩm trong chuỗi cá tra vùng Mekong do HAPRI quản lý.


Sau thời gian dài làm việc trực tuyến, buổi gặp mặt là cơ hội để phái đoàn trò chuyện thân mật, trực tiếp với các nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp và các đối tác; đồng thời thảo luận về các vấn đề nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp tại Việt Nam.

ACIAR đang cùng ĐBSCL giải quyết các vấn đề quan trọng như biến đổi khí hậu, kết nối nông dân với thị trường, và giảm thất thoát trong chuỗi cung ứng. Mục tiêu cuối cùng nhằm đảm bảo sinh kế người dân, thích ứng hiệu quả với những thách thức tồn tại trong ngành nông nghiệp Việt Nam hiện nay.

HAPRI, Ms. An - ACIAR Vietnam country manager (furthest left), and Andrew Campell - ACIAR CEO (middle)

Sau chuyến thăm tại ĐBSCL và nhiều hoạt động khác, phái đoàn sẽ nhận diện các vấn đề nghiên cứu song phương và đa phương cần thiết giữa Việt Nam và Úc, sau đó cố vấn cho Bộ trưởng Ngoại giao Australia về các chương trình đầu tư tiếp theo trong lĩnh vực nghiên cứu nông nghiệp.

 

HAPRI meets Australian Commission and Policy Advisory Council on International Agricultural Research


On the evening of June 14, 2022, at Victoria Resort Can Tho, HAPRI researchers met and connected with experts from the Australian Commission and Policy Advisory Council on International Agricultural Research (CIAR, PAC). These are two advisory bodies to the Australian Foreign Minister on international agricultural research. The meeting was part of the field trip program of the Delegation in the Mekong Delta, to understand the current situation and opportunities for agricultural development in Vietnam.


Attending the meeting, representatives of the Commission for International Agricultural Research (CIAR) included Mrs. Fiona Simson (Commissioner, Chair), Prof. Andrew Campbell (Commissioner, ACIAR CEO), commissioners Prof Lindsay Falvey, MS Su McCluskey, Dr Sasha Courville, Dr Beth Woods, and Mr. Tony York. These are leading experts in the Australian agricultural industry.


The Policy Advisory Council for International Agricultural Research (PAC) was represented by Prof. Wendy Umberger (President), Dr. Audrey Aumua Member, Dr. Nguyen Van Bo, and other commissioners. Especially, HAPRI also connected with Mr. Howard Hall, program manager of Agribusiness ACIAR (Australian Center for International Agricultural Research), manager of the food loss project in the Mekong Delta region by ACIAR/IDRC; as well as ACIAR Vietnam representatives: Ms. Thanh An, Ms. Lan Phuong, and Ms. Thu Huong.


At the meeting, the Delegation connected with scientists who are implementing ACIAR projects to support the Mekong Delta, including the project conducted by HAPRI on food loss in the catfish value chain of the Mekong River Basin.


After a long time working online, the meeting was an opportunity for the Delegation to have friendly, face-to-face conversations with managers, scientists, enterprises and partners; and discuss research issues in the field of agriculture in Vietnam.


ACIAR is helping the Mekong Delta solve important issues such as climate change, connecting farmers to markets, and reducing losses in the value chain. The ultimate goal is to ensure people's livelihoods, effectively adapting to the challenges that exist in the current agricultural sector of Vietnam.


After the visit to the Mekong Delta and many other activities, the delegation will identify necessary bilateral and multilateral research issues with Vietnam and Australia, then advise the Australian Foreign Minister on further investment programs in agriculture.199 views0 comments
bottom of page