top of page

Latest News and Updates

Calendar

Upcoming Events

 • Food Loss & Waste Innovation Hub: 1st webinar
  Dec 07, 2022, 3:00 PM – 4:00 PM GMT+7
  Zoom
  About the webinar: to share global knowledge and expertise in the field of food loss and waste
 • HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội
  Mar 24, 2022, 11:00 AM – 1:00 PM GMT+7
  Quận 10, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Hội thảo về chuyển đổi số y tế cùng với đại diện công ty YouMed
 • HAPRI TALK 4: Laws and Development
  Jan 12, 2022, 2:00 PM – 4:00 PM
  Zoom
  TỪ NHÀ NƯỚC PHÁT TRIỂN SANG NHÀ NƯỚC ĐIỀU TIẾT: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔNG Á? - SO SÁNH TRƯỜNG HỢP ĐÀI LOAN VÀ THÁI LAN
 • Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
  Jun 22, 2021, 9:00 AM – 12:00 PM GMT+7
  Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển
 • HAPRI TALKS 3: Find THE JOB: Head, Heart, Hands – Journey is the Destination
  Wed, Mar 24
  B1 - 204, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TPHCM
  Mar 24, 2021, 11:00 AM – 12:00 PM
  B1 - 204, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • HAPRI SEMINAR: The importance of registering Geographical Indication products in the international market
  Jan 29, 2021, 8:30 AM – 11:30 AM
  B1 - 204, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Hội thảo về chủ đề “Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.”