top of page

PROJECTS IN PROGRESS

Photo%2008-04-2021%2C%2010%2042%2047_edi

​Quy hoạch tích hợp tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Image by Ivan Bandura

Quy hoạch tích hợp tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

pangasianodon-hypophthalmus.jpg

Food loss in the Catfish (Pangasius) Value Chain of the Mekong River Basin

mango-tree-321075.jpg

Phát triển năng lực và kỹ năng cốt lõi cho lao động nông nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

bottom of page