top of page
 • Food Loss & Waste Innovation Hub: 1st webinar
  Food Loss & Waste Innovation Hub: 1st webinar
  RSVP Closed
  Wed, Dec 07
  Zoom
  Dec 07, 2022, 3:00 PM – 4:00 PM GMT+7
  Zoom
  Dec 07, 2022, 3:00 PM – 4:00 PM GMT+7
  Zoom
  About the webinar: to share global knowledge and expertise in the field of food loss and waste
 • HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội
  HAPRI TALKS: Chuyển đổi số y tế - thử thách và cơ hội
  RSVP Closed
  Thu, Mar 24
  Quận 10
  Mar 24, 2022, 11:00 AM – 1:00 PM GMT+7
  Quận 10, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Mar 24, 2022, 11:00 AM – 1:00 PM GMT+7
  Quận 10, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Hội thảo về chuyển đổi số y tế cùng với đại diện công ty YouMed
 • HAPRI TALK 4: Laws and Development
  HAPRI TALK 4: Laws and Development
  RSVP Closed
  Wed, Jan 12
  Zoom
  Jan 12, 2022, 2:00 PM – 4:00 PM
  Zoom
  Jan 12, 2022, 2:00 PM – 4:00 PM
  Zoom
  TỪ NHÀ NƯỚC PHÁT TRIỂN SANG NHÀ NƯỚC ĐIỀU TIẾT: MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA ĐÔNG Á? - SO SÁNH TRƯỜNG HỢP ĐÀI LOAN VÀ THÁI LAN
 • Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
  Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển Kiên Giang giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050
  RSVP Closed
  Tue, Jun 22
  Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển
  Jun 22, 2021, 9:00 AM – 12:00 PM GMT+7
  Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển
  Jun 22, 2021, 9:00 AM – 12:00 PM GMT+7
  Hội thảo: Định hướng chiến lược phát triển
 • HAPRI TALKS 3: Find THE JOB: Head, Heart, Hands – Journey is the Destination
  HAPRI TALKS 3: Find THE JOB: Head, Heart, Hands – Journey is the Destination
  RSVP Closed
  Wed, Mar 24
  B1 - 204, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TPHCM
  Mar 24, 2021, 11:00 AM – 12:00 PM
  B1 - 204, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Mar 24, 2021, 11:00 AM – 12:00 PM
  B1 - 204, Cơ sở B, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • HAPRI SEMINAR: The importance of registering Geographical Indication products in the international market
  HAPRI SEMINAR: The importance of registering Geographical Indication products in the international market
  RSVP Closed
  Fri, Jan 29
  B1 - 204
  Jan 29, 2021, 8:30 AM – 11:30 AM
  B1 - 204, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Jan 29, 2021, 8:30 AM – 11:30 AM
  B1 - 204, Đại học Kinh tế TPHCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Hội thảo về chủ đề “Tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm.”
 • HAPRI TALKS: Gender, equality and economic complexity
  HAPRI TALKS: Gender, equality and economic complexity
  RSVP Closed
  Wed, Jan 13
  B1 - 203
  Jan 13, 2021, 11:00 AM – 1:00 PM
  B1 - 203, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
  Jan 13, 2021, 11:00 AM – 1:00 PM
  B1 - 203, 279 Nguyễn Tri Phương, Phường 5, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam
 • RSVP Closed
  Tue, Nov 24
  Campus B, University of Economics HCMC
  Nov 24, 2020, 8:00 AM – 5:00 PM
  Campus B, University of Economics HCMC, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Nov 24, 2020, 8:00 AM – 5:00 PM
  Campus B, University of Economics HCMC, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
  Vietnam South-easterInnovation Start-up Festival (TECHFEST) 2020 will be held at the University of Economics, Ho Chi Minh City on November 24, 2020. HAPRI would like to invite individuals, collectives and businesses interested in multidisciplinary innovative start-ups to participate in this event.
 • Students Meet Enterprises (SMEs) - Series 1:  KOI Capital - Investment Opportunities in the Age of Covid-19
  Students Meet Enterprises (SMEs) - Series 1:  KOI Capital - Investment Opportunities in the Age of Covid-19
  RSVP Closed
  Fri, Aug 14
  Zoom Webinar
  Aug 14, 2020, 7:00 PM – 8:30 PM GMT+7
  Zoom Webinar
  Aug 14, 2020, 7:00 PM – 8:30 PM GMT+7
  Zoom Webinar
  KOI Capital exchanges ideas with UEH students on investment risks and opportunities during the pandemic.
 • HAPRI's Launch Event
  HAPRI's Launch Event
  RSVP Closed
  Tue, Jun 16
  Room A.103
  Jun 16, 2020, 9:00 AM – 11:00 AM GMT+7
  Room A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3, Hồ Chí Minh City, Vietnam
  Jun 16, 2020, 9:00 AM – 11:00 AM GMT+7
  Room A.103, 59C Nguyễn Đình Chiểu, Ward 6, District 3, Hồ Chí Minh City, Vietnam
  Introduction of Health and Agricultural Policy Research Institute (HAPRI) to the public at the University of Economics Ho Chi Minh City.
 • Seminar on Economic Research: "Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam?"
  Seminar on Economic Research: "Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam?"
  RSVP Closed
  Thu, May 21
  Meeting room 10.01
  May 21, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM GMT+7
  Meeting room 10.01, 279 Nguyễn Tri Phương, Ward 5, District 10, Hồ Chí Minh City, Vietnam
  May 21, 2020, 11:00 AM – 12:00 PM GMT+7
  Meeting room 10.01, 279 Nguyễn Tri Phương, Ward 5, District 10, Hồ Chí Minh City, Vietnam
  Does trade liberalization always have positive effects on household welfare in Vietnam? Liệu tự do thương mại quốc tế luôn tốt đối với phúc lợi hộ gia đình ở Việt Nam?
 • Opening Ceremony
  Opening Ceremony
  RSVP Closed
  Mon, Feb 10
  Room 10.02, Floor 10
  Feb 10, 2020, 8:00 AM GMT+7 – Feb 17, 2020, 12:00 PM GMT+7
  Room 10.02, Floor 10, Campus B, University of Economics HCMC, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Distric 10, Ho Chi Minh city, Vietnam
  Feb 10, 2020, 8:00 AM GMT+7 – Feb 17, 2020, 12:00 PM GMT+7
  Room 10.02, Floor 10, Campus B, University of Economics HCMC, 279 Nguyen Tri Phuong, Ward 5, Distric 10, Ho Chi Minh city, Vietnam
  HAPRI opening ceremony
 • Fulbright Scholarship Information Session
  Fulbright Scholarship Information Session
  RSVP Closed
  Fri, Jan 10
  Room A103
  Jan 10, 2020, 10:00 AM – 11:30 AM GMT+7
  Room A103, 59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
  Jan 10, 2020, 10:00 AM – 11:30 AM GMT+7
  Room A103, 59c Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh, Vietnam
  By US Embassy in Vietnam at the University of Economics HCMC
bottom of page